Úvodní strana >> Peníze hned >> Partnerský program

Partnerský program

Partnerský Affiliate program - vydělávejte peníze prodejem knih po internetu

Jste právě jeden klik od toho, abyste začali hned vydělávat hodně peněz každý den v týdnu. Co je partnerský program? Mnozí z vás to znají. Je to tzv.affiliate program. S prodejem knih z internetového knihkupectví eshopu knihy.tv získáte provizi až 20% z prodeje knih uskutečněné z vašich webových stránek nebo blogu.

Jak Partnerský program pro prodej knih funguje?  

  • Umístíte na svoje internetové stránky reklamu na naše knihy. Příkladem takové reklamy může být např.:
Horizontální banner 468x60
 
Button 120x90
 
Square 250x250
  • Návštěvník vašeho webu klikne na reklamu.
  • Návštěvník z vaší reklamy přijde na web internetového knihkupectví knihy.tv a objedná, zaplatí a odebere knihy.
  • Vy dostanete provizi ve výši 20% z ceny zboží (bez DPH) i za všechny nákupy, které návštěvník v budoucnu udělá. Každý návštěvník, který klikne na reklamu, dokonce ani nemusí objednat knihy hned, limit pro objednání je 120 dní ode dne, kdy bylo na reklamu kliknuto. Tím je tedy zaručeno, že pokud se zákazník později vrátí na naše stránky přímo, provize vám bude přiznána také!
  • Za kliky platbu neposkytujeme, pouze za zákazníkem uskutečněné a zaplacené knihy.

Výhody našeho Partnerského programu pro prodej knih

 
Na čem opravdu záleží
Váš cíl je jednoduchý - vydělávat peníze. My vám nabízíme největší provizi v tomto odvětví (20%). To je fakt.
Váš zisk závisí na výši provize, to jednoduše znamená: čím větší výše provize, tím více vyděláte
 
24 hodin, 7 dní v týdnu technická podpora
Nemusíte se o nic starat, my obsloužíme zákazníky za vás.
 
Stále nejpopulárnější jsou knihy
Zákazníci budou i nadále ve velkém počtu využívat nakupování po internetu častěji.
 
Žádné náklady spojené s účastí
Nepotřebujete žádné peníze do začátku. Účastí v partnerském systému se nám ničím nezavazujete, nevyžadujeme žádné minimum nových zákazníků od vás, vše je bezplatně.
 
Výhodně pro vás
Na provizi máte nárok nejen při první objednávce od zákazníka, který přišel „od vás“, ale i na jeho všechny další objednávky, které v budoucnosti udělá! Nebo-li, každý klient, kterého získáte je už navždy „váš“' a cokoliv si kdykoliv objedná, vám přinese další zisk!
 
Výplata každý měsíc!
U nás dostanete výplatní pásku s penězi každý měsíc. Žádný peněžní limit pro vyplacení vaší odměny.
 
Pro vaši rodinu a známé
Knihy a další zboží se slevou pro vás, vaši rodinu a vaše známé. Kdo vám nabídne slevu na zboží ve výši 20%? 
 

Vydělávejte peníze z prodeje knih z internetového knihkupectví eshopu knihy.tv

Snažte se zbohatnout za hranice vašich nejodvážnějších snů! Připojte se do Partnerského programu, propagujte na svém webu naše knihy a dárky a získávejte provize za každé zaplacené objednávky. 
 
 

Rady, jak navyšovat zisk z našeho Partnerského provizního programu

Jestliže doposud žádný blog nebo webové stránky nemáte, založte si svůj blog nebo web a přidejte k němu náš banner. Tím se dostanete do našeho Partnerského programu.
Kde si například můžete založit svůj blog zdarma:
 
http://bigbloger.lidovky.cz/
http://blog.cz/
http://blog.idnes.cz/
http://blog.pise.cz/
http://bloguje.cz/
http://drbz.cz/
http://sblog.cz/
http://www.stable.cz/sluzby/instant-aplikace/zalozit-blog/
http://xixao.com/
http://zone.webgarden.cz/
 
Všem známým, na které máte e-mailovou adresu, dejte o svém blogu nebo webu vědět. Napište jim, že mohou přes vás výhodně nakupovat zajímavé knihy. Řekněte jim, že jste náš partner a máte provizi z objednávky, kterou učiní z vašeho blogu nebo webu a tím vám pomohou vydělávat peníze.
 
Neposílejte SPAM a o toto požádejte i ve svých zprávách.
 
Přečtěte si knihy, popovídejte si o nich s přáteli. Témata našich knih jsou široká, zajímavá a aktuální. Určitě najdete mnoho nového, o čem můžete se svými přáteli, známými, zákazníky… hovořit a psát na netu – tím se víc a víc dostává váš blog nebo web do povědomí internetových fandů a zvyšuje se vaše šance na zisk.
 
Doporučujte a propagujte naše knihy v článcích a komentářích, tak získáte nejen čtenáře svých příspěvků, ale i nové kupující. Posílejte a sdílejte svoje články například na: 
 
http://www.linkuj.cz/
http://fungu.cz/
http://www.jagg.cz/
http://www.pridej.cz/
http://www.topclanky.cz/
 
Podílejte se na diskuzích a vkládejte svoje příspěvky do internetových fór a odkazujte.
 
Pay Per Click (PPC): Zisk můžete zvýšit optimalizací kampaní s vaším partnerským odkazem například pomocí služeb Seznam Sklik.
 
 

Náš Partnerský program pro prodej knih zahrnuje tyto výhody:

  • 20 % provizi za prodané knihy z internetového knihkupectví knihy.tv přes vaše stránky nebo blog
  • 120 dní tracking cookie
  • Měsíční výplata vaší provize
  • Více než 60 bannerů různých stylů a velikostí

Začněte vydělávat hned teď

1. Zaregistrujte se a uveďte název vašich internetových stránek nebo blogu  registrace zde
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů k registraci nás prosím kontaktujte na partner@knihy.tv nebo na telefonech +420 495 588 050, 495 580 202

Registrací na partnerském programu na webových stránkách internetového knihkupectví www.knihy.tv nebo umístěním reklamního odkazu na webové stránky www.knihy.tv souhlasí Partner s těmito pravidly a podmínkami spolupráce mezi Provozovatelem partnerského programu a Partnerem:
 
I. Všeobecná ustanovení využívání Partnerského programu www.knihy.tv
 
Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Pravidly a podmínkami spolupráce v Partnerském programu, souhlasí registrující se uživatel (dále jen „partner“) s podmínkami provizního systému knihy.tv v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je Nakladatelství Chrysos 26 – Stanislava Nopová, Praskačka 40, 503 33 Hradec Králové, IČ: 15589731, Živnostenské oprávnění vydal Magistrát města Hradce Králové, číslo živnostenského oprávnění 838. 
(dále jen „provozovatel“)
 
II. Práva a povinnosti smluvních stran
 
a) Registrace je bezplatná. Provozovatel si vyhrazuje právo registraci bez udání důvodu odmítnout.
 
b) Partner je při registraci povinen uvést své správné a pravdivé adresní a identifikační údaje. Partner prohlašuje, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Provozovatel je v souladu příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů oprávněn nakládat s osobními údaji, které Partner uvede při registraci do Partnerského programu, pro účely řádného výkonu své činnosti, a to po celou její dobu, není však oprávněn tyto údaje zveřejnit. Oznámení určená Partnerovi zasílá Provozovatel na adresu uvedenou Partnerem v rámci registrace, a to e-mailem, popřípadě písemně.

c) Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na zboží a knihy z internetového knihkupectví knihy.tv v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na knihy z internetového knihkupectví knihy.tv a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

d) Partner získává od Provozovatele provizi za každou zaplacenou objednávku zboží a knih učiněnou prostřednictvím reklamního odkazu podle článku III.
 
e) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci zboží a knih z internetového knihkupectví knihy.tv .
 
f) Partner je povinen zdanit provizi z Partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů.

g) Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umí­stění­ bannerů na stránkách Partnerů a ukončit Partnerský program v případě porušení­ jakéhokoliv bodu této smlouvy. Dále si vyhrazuje právo zabavit veškerý zisk z Partnerského Programu na Partnerově účtu, pokud zjistí­ umí­stění­ banneru na stránku, jejíž obsah je v rozporu s platnými zákony jako: pornografie, zvláště pak s účastí­ dětí­ pod 15 let, spojení s násilí­m nebo s účastí­ zvířat. Pomluvy, propagace násilí, nenávisti, rasismu, xenofobie, mezinárodní­ch konfliktů Porušení­ autorských práv/duševní­ho vlastnictví­ nebo obsah např. virů, "Trojských koní", data obsahují­cí­ viry nebo jakýkoliv jiný destruktivní části kódu. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Provozovatele.

h) Pokud se provozovatel dozví o protiprávním jednání Partnera, dovoluje Partner Provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

III. Reklamní odkazy a provize
 
a) Reklamním odkazem se rozumí hypertextový odkaz směřující z webové stránky Partnera na webovou stránku Provozovatele, internetového knihkupectví knihy.tv popřípadě její podstránku. Obsahem odkazu může být text i obrázek (banner). Aby mohl být Partner správně identifikován, musí cílová URL adresa být správná a obsahovat parametr s identifikátorem Partnera. Identifikátor získá Partner po registraci do Partnerského programu. Identifikátor musí být součástí každého reklamního odkazu. Stejný identifikátor může Partner použít na více webových stránkách.
 
b) Partner smí pro umístění reklamního odkazu využívat pouze vlastní webové stránky. Partner nesmí vkládat reklamní odkaz na webové stránky třetích osob, jako jsou zejména chaty, diskuse, komentáře k článkům apod. V případě takového jednání může být Partner z Partnerského systému vyloučen bez nároku na provizi.

c) Pokud na webové stránce Partnera její uživatel (s každou unikátní IP adresou) klikne na reklamní odkaz popsaný v článku III., přejde na webovou stránku Provozovatele, internetové knihkupectví knihy.tv a zde objedná a zaplatí zboží, má Partner právo na provizi z každé takové objednávky ve výši 20% z ceny zboží (bez DPH) i za všechny nákupy, které návštěvník uskuteční po dobu 120 dnů.

d) Za objednávku uskutečněnou na základě reklamního odkazu se považuje každá objednávka uskutečněná do 120 dnů od kliknutí na odkaz. Pro účely vzniku práva na provizi není doba úhrady objednaného zboží Provozovateli nijak omezena, právo na provizi však vznikne až po provedení této úhrady (zaplacení zboží v plné výši).
Provize se počítá z celkové ceny zrealizované objednávky bez DPH a nezahrnuje se do ní poštovné.Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí.
 
e) Rozpoznání objednávky jako objednávky uskutečněné prostřednictvím reklamního odkazu určitého Partnera je prováděno prostřednictvím cookies. Jelikož není technicky možné takto rozpoznat objednávku provedenou z počítače s vypnutými či smazanými cookies, nemůže být v takovémto případě právo na provizi přiznáno.
 
f) Provize bude vyplácena každý měsíc. Provize je vyplácena na základě faktury doručené Provozovateli s uvedením všech náležitostí daňového dokladu. V případě, že Partner není podnikatelem, bude provize vyplacena na základě písemné žádosti s vlastnoručním podpisem. Bude-li to podle příslušných účetních a daňových předpisů nezbytné, má Provozovatel právo před vyplacením provize požadovat od Partnera sdělení potřebných identifikačních či dalších údajů. Provize bude vyplacena do 10 dnů od doručení řádné faktury či žádosti.
 
g) V případě ukončení spolupráce ze strany Partnera má Partner nárok na vyplacení do té doby nashromážděné a nevyplacené provize, a to do 30 dnů od doručení řádné faktury či žádosti.
 
h) V provizi partnera je zahrnuta i úhrada nákladů spojených s jeho činností ve smyslu této spolupráce.
 
IV. Doba trvání, ukončení spolupráce
 
a) Partnerský program se zřizuje na dobu neurčitou. Spolupráci mohou ukončit obě strany, Partner i Provozovatel, a to oznámením o ukončení spolupráce doručeným doporučeným dopisem, zaslaným faxem nebo e-mailem.

b) Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že Partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

c) V případě porušení těchto pravidel Partnerem může Provozovatel odmítnout vyplacení provize Partnerovi a může Partnera z Partnerského programu vyloučit.
 
V. Závěrečná ustanovení
 
a) Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla a podmínky spolupráce v Partnerském programu kdykoliv bez udání důvodu změnit. Změna nabývá účinnosti jejím oznámením na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel bude Partnera o změnách rmovat e-mailem odeslaným nejpozději do 10 pracovních dnů poté. Nárok na provizi vzniklý před účinností změny jí nemůže být dotčen.
 
b) Účastí v Partnerském programu Partner s těmito pravidly a podmínkami výslovně souhlasí.

c) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

d) Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z těchto pravidel a podmínek spolupráce nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy.

 

Minimum pro prodejce o nabízených knihách

Za útesem leží svět, TORIDI, je pohodová dětská kniha. Česká holčička Diana, Japonka Rieko a australský kluk Thomas prožívají většinu svých neobyčejných dobrodružství v období Vánoc, kdy je v Austrálii horké léto. Netradiční prostředí, neobvyklé zážitky, riskantní nápady a dobrý konec jsou inspirativním čtením pro děti i dospělé.
 
Daiquirita (čte se „dajkirita“ dle nápoje daiquiri „dajkiri“)
Daiquirita je román ze současnosti pro ženy a zvídavé muže. Hlavní hrdinka Hana už není nejmladší, přesto provede čtenáře dosti neobvyklým způsobem přes tři kontinenty. Hledání uznání, cesta za snem, nečekané překážky, ale také poznávání nového prostředí a láska, to vše patří k dobré knize.
 
Pro práci zabíjet je až nebezpečně realistický thriller inspirovaný politickými hrátkami, které drtí běžné občany bez naděje uniknout systému, který se čím dál víc vymyká normě. Začalo to usměvavými politiky, volebními sliby a konec? Kam se až člověk nechá zahnat? Jak může uniknout systému? Rozhodne se zbourat svá morální pravidla? Začne zabíjet, aby přežil?
 
Riskantní prázdniny, thriller, návykový bonbónek pro milovníky čtení o mimozemšťanech, byť tentokrát trochu jinak. Anastázie, studentka z Brna, postavila rodiče před hotovou věc. Sama poletí do Ameriky za poznáním a nikdo jí v tom nezabrání. Je plnoletá, ovládá jazyky, má skvělý plán, domnívá se, že ji nepotká nic zlého. Na cestách nemusí být jen poznání, ale také se mohou vyskytnout dramatická nebezpečí. Rozum vám nemusí stačit k překonání život ohrožujících situací. Pokud si to myslíte, mýlíte se. Anastasia to už ví…
 
X Terra Incognita, thriller, pro některé spíše detektivka s nečekanou zápletkou, je čtením pro všechny, kteří milují napětí, exotické země, neotřelé hrdiny, nečekané překážky. Domy pod zemí, divoký a nebezpečný vrah, australská buš ožívá realisticky děsivými přízraky. Jde o život!
 
Dárek, sbírka moderní poezie, je dárkem, který okouzlí všechny, kdo vidí novou dobu bez růžových brýlí podobně jako autorka. A přece! Láska, naděje, radost a smích, proč nechyběl by v básních?
Doporučit  Doporučit známému RSS zdroje
Sdílet: Linkuj Vybrali.sme.sk Google Del.icio.us Facebook pridej.cz TopČlánky

internetové knihkupectví eshop knihy.tv, co vám může náš eshop nabídnout?

Originální knihy z našeho internetového obchodu uvedou váš život do chodu * Kniha je přítel člověka, u nás najdete přátele * knihy.tv jako dobrý důvod ke čtení až do rána * Naše knihy jsou ideálním dárkem. Proč byste ale neobdarovali také sami sebe? * Z pohodlí domova získáte on-line nové zajímavé knihy a knížky * Pro nás je každý čtenář V.I.P. * Knihy a knížky od nás jsou ideální na dovolenou, prázdniny, pro volný čas i cestování * Nemusíte shánět naše knihy a knížky v knihkupectvích, nakupujte přímo u pramene * Naše knihy jsou levné, z výplaty vám uzobnou málo * Knihy spisovatelky Stanislavy Nopové jsou nevšedním čtením pro všední dny * V našem internetovém obchodě s knihami můžete zakoupit knihy bez registrace * Knížky k svátku, na narozeniny, sobě pro radost nebo jako dárek k Valentýnovi * Přejeme vám hezké zážitky s našimi knihami * internetové knihkupectví eshop knihy.tv je součástí nezávislého nakladatelství Chrysos 26.
knihy.tv © Copyright 2014, všechna práva vyhrazena.     Mapa stránek | Podmínky použití | Ochrana osobních údajů | Pro knihkupce | Affiliate program | RSS
Redakční systém Animáto.