Úvodní strana >> Články >> Pro práci zabíjet: Dystopie jako literární a filmový žánr

Pro práci zabíjet: Dystopie jako literární a filmový žánr

Pro práci zabíjet: Dystopie jako literární a filmový žánr
20. 9. 2009

Kniha Stanislavy Nopové Pro práci zabíjet je dystopický thriller. "Co je dystopie?" ptá se některý čtenář.

Co je dystopie?
Jestliže se podíváme do slovníků s cizími slovy, objevíme lékařské vysvětlení dystopie jako „výskyt nějakého orgánu na neobvyklém místě“. Pro snadnější vysvětlení výrazu dystopie z pohledu literárního nebo filmového, si vypomůžeme známějším výrazem, a to je utopie.

Co je utopie? Ve svém nejobecnějším kladném smyslu označuje lidskou snahu o vybudování lepší, až dokonalé společnosti. Utopie v negativním významu zviditelňuje myšlenky, které jsou příliš odvážné, přehnaně optimistické, poukazuje na plány, které jsou neuskutečnitelné, utopie je sen o ideální společnosti.

Významově je slovo utopie odvozeno z řeckých slov ou =žádný a topos =místo (tj. žádné takové místo). Jedná se tedy o značení fiktivního světa a společnosti, která neexistuje. Případně tento svět existuje pouze v myšlenkách. Termín pochází z díla Utopie Thomase Mora z roku 1516, ve které autor popisuje dokonalou detailně plánovanou společnost žijící podle pravidel rovnosti, sociální harmonie, ekonomické prosperity a politické stability. Všichni se stejně oblékají, mají shodné společenské postavení, neznají hlad a ani násilí. Novela vykresluje ideální svět, který by lidé mohli vytvořit. Spisovatel Thomas More detailně popisuje, jak by taková společnost mohla fungovat.

V české historii v praxi provedli pokus o utopickou společnost husité. Založení Tábora na jaře 1420 mělo za cíl vytvořit ideální společenstvo, které nebude žít podle nedokonalých zákonů vytvořených lidmi, ale husité se chtěli řídit podle Bible. Táborité (či také táboři) se vzájemně nazývali bratry a sestrami. Po příchodu do města odevzdávali cennosti a peníze do kádí umístěných na náměstí. Mnohdy prodali celý svůj majetek, aby posloužil celé komunitě. Rovnostářská společnost husitů nebyla funkční. Existující historická utopie skončila z ekonomických důvodů.
 
Za utopii byl v naší historii také považován sen průmyslníka Tomáše Bati, který si vybral údolí řeky Dřevnice s malým městečkem k výstavbě továrních komplexů. Pro perfektní chod svého obuvnického impéria naplánoval a zrealizoval ve Zlíně výstavbu ojedinělé funkcionalistické městské aglomerace, která zajišťovala komfort zaměstnancům i všem obyvatelům Zlína. Velikost ducha Tomáše Bati spočívala v jeho vizionářském přístupu. Pro své zaměstnance chtěl to nejlepší, protože jeho spokojení zaměstnanci dobře pracovali a tak i zákazníci měli prospěch z jejich práce díky kvalitnímu zboží. Obuvnické závody, strojírny, chemická výroba, gumárny, stavebnictví, školy s nejlepším zařízením a nejlepšími učiteli, sportoviště, kino, divadlo, letiště a výroba letadel, velký sen, dříve utopie, se stávala postupně realitou. Od 20. let dvacátého století se město Zlín rozrostlo díky spolupráci architekty Kotěrou, Gahurou, Lorencem a Karlíkem v unikátní zástavbu. Budovy z červených cihel zasazené v zahradách a parcích dávají Zlínu jedinečný ráz. Architekturu Zlína jezdí i v 21.století obdivovat lidé z celého světa.
Zlín
se dále rozšiřuje a patří mezi nejkrásnější česká a moravské města. Má kolem 100 000 obyvatel. Jak je zřejmé, některá utopie může být i realizována.
 

Co tedy znamená slovo dystopie? Co je dystopická fikce? 

Utopie má perfektně fungující společnost. Na rozdíl od utopistické, ideální společnosti, je dystopická společnost výrazně neperfektní. Neexistuje harmonie, chybí stabilita, jedinec je kontrolován a omezován vládnoucí skupinou zákony, příkazy, zákazy. V dystopii jsou společenské jevy dohnány do extrémních podmínek až absurdně ničivých aspektů pro většinu. Z dystopie téměř není úniku. Jedinec je sledován, řízen, donucován novými zákony k nesmyslným činnostem, komandován neprofesionálními lídry, kteří se nad něj dostali v hierarchii společnosti díky vládnoucí skupině. Každý krok obyčejných lidí je regulován, každé odchýlení od rozkazů je trestáno. Pod pohrůžkami je jedinec podroben výcviku v rámci hypotetického obecného blaha. Ponižování, věznění, urážky, zesměšňování, diktát, řízení soukromého života, nesmyslné zákazy, záměrně extrémně negativní podmínky, to je dystopie. Dystopie je opakem utopie.

Dystopický román české autorky Stanislavy Nopové Pro práci zabíjet je typickou dystopií. Udržování absolutní moci vlády sedmi mladých mužů, příkazy, zákazy, nařízení, tvrdé zákroky vedené policií a současně vládní jednotkou, která se skrývá pod názvem Ochranný program. Ochranný program občany nechrání, ale bezohledně pracuje pro diktátorskou sedmi dokonale sehraných politiků.
 

Dystopický román Pro práci zabíjet varuje

Co by se mohlo stát, pokud bude pokračovat trend posilování státní moci bez dodržování zákonů těmi nejvyššími představiteli, jestliže bude kontrola jednotlivců dohnána do extrémů? Temný nepřirozený svět obyčejného truhláře Johana se v počátku mnohém podobá reálnému světu novodobé hospodářské krize, která na nás křičí z médií. Lidé zpočátku nejsou zachváceni panikou. Setrvávají v laxním očekávání věcí příštích. Následuje ztráta osobnosti, bezmoc, všudypřítomné nebezpečí, beznaděj, bezpráví, ztráta národní identity a rodinné sounáležitosti.
Kniha Pro práci zabíjet je dystopie se vším, co od ní můžeme očekávat. Dystopický román Pro práci zabíjet není prvoplánově o krvi, hromadných vraždách, únosech, ale o tom, co se může stát, když nezaměstnanost přesáhne únosnou mez a obyvatelé země nechají vládnoucí menšinu páchat bezpráví a zlo. Na pozadí fiktivní země spisovatelka kritizuje lidskou lhostejnost, strach vzepřít se bezpráví. Dá se říci, že autorka relativizuje sílu lidského rozumu, vyjadřuje znepokojení a úzkost z toho, co přijde, ukazuje nám, čeho se bojíme. Kde se vzali ti uhlazení mladí agresivní politici? Čí to jsou příbuzní? Kdo je tlačí dopředu? Kdo platí jejich kampaň? Co je skutečným cílem vládnoucí menšiny? Proč se lidé v zemi tak moc bojí, že se nechají vybíjet jako štvaná zvěř?
Rovnováhu příběhu tvoří Johanova malá dcera Leda, geniální malířka, která svým výtvarným projevem dává světu za hranicemi země zprávu o zrůdnostech Ochranného programu. Díky své moudrosti a schopnosti výtvarného sdělení Leda dostane šanci začít nový život ve světě rovnováhy a normálních vztahů. Jí se podaří z dystopie vyklouznout.
 

Shrnutí: Definice dystopie jako literárního nebo filmového žánru 

 1. Dystopické společnosti jsou bez naděje a jsou děsivé
 2. Dystopické společnosti jsou obvykle futuristické a smyšlené
 3. Dystopické předpovědi jsou většinou varováním
 4. Dystopické fikce komentují současnou společnost
 5. Dystopické fikce se týkají většinou lidské společnosti
 6. Dystopický a utopický koncept je příbuzný
 7. Někdy je dystopie míněna i jako satira

Dystopické elementy v dystopickém románu Stanislavy Nopové Pro práci zabíjet

 • Děj je zasazen „někdy ve 21. století“, ve fiktivní malé zemi mezi horami.
 • Sedm mladých mužů se po úspěšné volební kampani zmocní vlády a postupně začíná terorizovat obyvatele zákazy, příkazy a špiclováním. Likvidace pracovních míst je vládou cílená. Bez práce a příjmů jsou občané snadněji ovladatelní.
 • Teror v podobě Ochranného programu, všemocné polovojenské organizace, vyvolává strach a zvyšuje maximální obavy z toho, co může přijít.
 • Hlavní hrdina Johan je prostý člověk, který bere zpočátku situaci jako něco, co se ho nemůže týkat. Po ztrátě zaměstnání na něj dolehne realita a klaustrofobní atmosféra společnosti. Postupem času je vtahován do extrémních život ohrožujících situací. Z člověka, kterého zajímala pouze tělesná kondice a vlastní dokonalé tělo, se stává štvanec systému. Muž končí v laboratoři připomínající koncentrační tábor. Johan se musí podřídit nelidskému drilu a podstoupí boj o život, který řídí několik málo jedinců se souhlasem vlády.

Dystopický román Pro práci zabíjet: Předtucha dystopické budoucnosti?

 1. Objevili se najednou. Je jich sedm. Jsou to mladí, usměvaví, sehraní muži, kteří okouzlili veřejnost díky propracované marketingové kampani. Slibují nemožné. Nikdo je nezná, neví se, odkud přišli, ale jsou tak přesvědčiví, že skoro každý uvěří jejich příslibům a dobrým úmyslům. Až povolební realita ukáže, že politiky zajímá jediné - bezohledná moc a peníze. Oni celou dobu žijí v utopii. 
 2. Mizí pracovní příležitosti. Přibývá nevyšetřených únosů. Vraždy jsou téměř samozřejmostí. Masové hroby nikoho nepřekvapují. Na pozadí politické zvůle se odehrává nerovný boj o holý život občanů i hlavního hrdiny Johana. Pro většinovou společnost je to dystopie.
 3. Když začnou mizet lidé ze sousedství, známí, příbuzní, každý se vyhýbá hovoru na toto téma. Únosy jsou tabu, vraždy jsou tabu, hromadné hroby jsou tabu, najednou je tabu skoro všechno. Hlavní hrdina se dostává do situací, jimž by se raději vyhnul. Dělá pro to maximum, ale systém pracuje proti němu. Dopředu je dáno, že naděje na záchranu pro obyčejné lidi neexistuje.
 4. Když nemáte práci, nemáte peníze, ovládne vás bezmocný vztek, obavy i extrémní stres. Začíná absurdní reality show, kterou někdo organizuje. Několik málo jedinců se baví zoufalstvím obyčejných lidí, kteří bojují o přežití.
 5. Hlavní hrdina truhlář Johan nečekaně poznává, co je to pud sebezáchovy. V této situaci je i Johan schopen zabít člověka. Je sám sebou šokován. Ale nic z toho, co učiní, ho neposune k jistotám a bezpečí. Jak ve spirále se blíží ke svému konci. Do poslední chvíle vzdoruje jak nepochopitelným testům, tak i pokusům v laboratoři i organizaci, která se ho zmocní.
 6. Příběh Stanislavy Nopové Pro práci zabíjet má politické pozadí. Převzetí moci několika mladých nadějných ambiciózních vládců, kteří zemi ženou do katastrofy je základní osou děje. Organizovaný zločin, záměrná likvidace pracovních míst, zákaz cestování do zahraničí napomáhá klaustrofobické atmosféře země.
 7. Ochranný program je velmi dobře organizovaný systém využívající technické vymoženosti monitoringu „obyčejných lidí“, likvidace nepohodlných osob, zastrašování.
 8. Občanská práva neexistují, „pořádek“ řídí Ochranný program, ojedinělé pokusy o vzpouru končí brutálními zákroky.
 9. Občan je ovládán strachem. Není schopen zorganizovat odpor, není schopen útoku, nemá sílu vzdorovat systému.
 10. Z malé země mezi horami se stává nepřátelské místo, kde není  pro většinu obyvatel normální život možný.
 11. Kniha Stanislavy Nopové Pro práci zabíjet je inspirována vyjádřením mladého politika, který krátce po tzv.sametové revoluci tvrdil, že by Česká republika mohla být nejlépe prosperující zemí světa. Stačilo by sedm profesionálů, schopných politiků, kteří by si bez výhrad navzájem věřili. To je utopie, protože nic takového není možné.

Relativita dystopie a utopie

Někteří lidé mohou namítat, že už dnes žijí v dystopii, někteří mohou říci, že žijí v utopii. Utopie jedněch může být dystopií druhých. V knize Pro práci zabíjet relativita spočívá v tom, že vládnoucí politici žijí v atraktivním světě diktatury, mohou si splnit jakýkoliv, byť zvrácený sen. Jejich svět je ideální, žijí v utopii, ale obyčejní lidé nebo političtí disidenti a unesení lidé jsou v laboratorních táborech, jen zdánlivě nepodobných koncentračním táborům. Oběti systému žijí v dystopii.

 

Klasické dystopické fikce, prvky dystopie v knihách a ve filmech

The Time Machine (Stroj času, 1962) Herbert George Wells (1895)
 
Metropolis (Metropolis, 1927) německý film, scénář Fritz Lang, Thea von Harbou, režie Fritz Lang
 
1984 (1984), autor George Orwell, (1949)
 
A Clockwork Orange (Mechanický pomeranč, 1971), autor Anthony Burgess,(1962), zfilmováno Stanley Kubrickem.
 
Planet of The Apes (Planeta opic, 1968), autor Pierre Boulle (1963)

The Stepford Wives (Stepfordské paničky, 2004, 1975 ) autor Ira Levin (1972)
 
Terminator (Terminátor, 1984) je americký sci-fi snímek s dystopickými prvky, který režíroval James Cameron. Scénář sepsali James Cameron, Gale Anne Hurd a William Wisher

Matrix (Matrix, 1999) americký sci-fi film s prvky dystopie. Je prvním ze série tří kultovních filmů série Matrix, napsaných a režírovaných bratry Andym a Larrym Wachovskými

Minority Report
(Minority Report, 2002) scénář Scott Frank, režie Steven Spielberg

Vyjímky z definice dystopie

Navzdory typických charakterových znaků dystopie, existují výjimky z definice.
Dystopický příběh většinou nezobrazuje současnou lidskou společnost, stav lidské společnost nyní v přítomnosti, většinou jde o blízkou nebo vzdálenou budoucnost. Ale existují výjimky: Například americký film Enemy of The State (Nepřítel státu) z roku 1998, zobrazuje současnou lidskou současnost, resp. stav a charakteristiku lidské společnosti v době natáčení filmu (konec 20.století, nejde tedy o budoucnost), ale děj je spekulativní. Vládní agentura prosazuje zákon o legální možnosti jak lidi sledovat a odposlouchávat, v konečném důsledku jak jimi manipulovat.

Stejně tak platí, že se můžeme setkat i s dystopií, která se netýká lidí. Například ve společenstvu „ne-lidí“ v knize The Lord of the Rings (Pán prstenů) z roku 1955 Johna Ronalda Reuela Tolkiena najdeme dystopické prvky.

Předvídání zlé budoucnosti nemusí být nutně dystopií. Například Alien (Vetřelec, 1979) Velká Británie, režie Ridley Scott, není do důsledku úplně dystopií.

Stanislava Nopová Pro práci zabíjet
Stanislava Nopová: Pro práci zabíjet. Nakladatelství Chrysos 26. 368 stran, cena 259 Kč koupit knihu Pro práci zabíjet 
 
 
Doporučit  Doporučit známému RSS zdroje
Sdílet: Linkuj Vybrali.sme.sk Google Del.icio.us Facebook pridej.cz TopČlánky

internetové knihkupectví eshop knihy.tv, co vám může náš eshop nabídnout?

Originální knihy z našeho internetového obchodu uvedou váš život do chodu * Kniha je přítel člověka, u nás najdete přátele * knihy.tv jako dobrý důvod ke čtení až do rána * Naše knihy jsou ideálním dárkem. Proč byste ale neobdarovali také sami sebe? * Z pohodlí domova získáte on-line nové zajímavé knihy a knížky * Pro nás je každý čtenář V.I.P. * Knihy a knížky od nás jsou ideální na dovolenou, prázdniny, pro volný čas i cestování * Nemusíte shánět naše knihy a knížky v knihkupectvích, nakupujte přímo u pramene * Naše knihy jsou levné, z výplaty vám uzobnou málo * Knihy spisovatelky Stanislavy Nopové jsou nevšedním čtením pro všední dny * V našem internetovém obchodě s knihami můžete zakoupit knihy bez registrace * Knížky k svátku, na narozeniny, sobě pro radost nebo jako dárek k Valentýnovi * Přejeme vám hezké zážitky s našimi knihami * internetové knihkupectví eshop knihy.tv je součástí nezávislého nakladatelství Chrysos 26.
knihy.tv © Copyright 2014, všechna práva vyhrazena.     Mapa stránek | Podmínky použití | Ochrana osobních údajů | Pro knihkupce | Affiliate program | RSS
Redakční systém Animáto.